#33. Trực tủ sách

Mô tả công việc + Ghi chép thông tin bạn đọc mượn/trả sách + Sắp xếp sách trên kệ + Lau bụi bẩn trên sách, kệ sách, sàn + Trực

Lay Link 02 Min

Cách rút gọn link Google Forms

Bước 1: Chọn nút Gửi ở góc trên cùng bên phải. Bước 2: Ở mục Đường liên kết, bạn tick chọn Rút ngắn URL và Sao chép đường link đã

Cach Them Heading Vao Google Forms 2 Min

Cách thêm heading vào Google Forms

#1: Mở file Google Forms mà bạn muốn thêm heading.  #2: Tại đây bạn chọn biểu tượng Tt ở thanh công cụ bên phải.  #3: Một tiêu đề mới sẽ

Cach Them File Upload Vao Google Forms 2 Min

Cách thêm file upload vào Google Forms

#1: Mở file Google Forms mà bạn muốn tải file lên. #2: Chọn Câu hỏi #3: Thêm câu hỏi và lựa chọn loại câu hỏi => chọn Tải tệp lên. 

Cách đánh Số Trang Trong Google Docs 2 Min

Cách đánh số trang trong Google Docs

#1:Mở 1 file Google Docs mà bạn muốn đánh số trang  #2: Tiếp tục chọn Chèn, sau đó chọn Số trang.  Bạn có thể chọn một trong các gợi ý

Cách Tải Thư Mục Lên Google Drive 1 Min

Cách tải thư mục lên Google Drive

#1: Truy cập vào Google Drive #2: Chọn Mới rồi chọn Tải thư mục lên  #3: Tìm thư mục cần tải lên trong máy và click Tải lên  #4: Cuối

Cách Xóa Email Trong Gmail 1 Min

Cách xóa email trong Gmail

#1: Đăng nhập vào tài khoản Gmail #2: Tiếp đến giao diện hộp thư Gmail sẽ hiển thị như bên dưới. #3: Để con trỏ chuột tại thư bạn muốn

Cách Lọc Email Theo Thời Gian 3 Min

Cách lọc email theo thời gian

#1: Truy cập vào Gmail. #2:  Ở mục tìm kiếm, hãy chọn vào biểu tượng phía sau ô Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm các email. #3: Chọn tiếp

#32. CTV Viết bài

Mô tả công việc + Viết bài theo hướng dẫn, bài sẽ đăng trên Google Docs + Chủ đề bài viết đa dạng Yêu cầu + Không yêu cầu kinh

Cách Chặn Email Từ Một Người 1 Min

Cách chặn email từ một người

#1: Truy cập vào tài khoản Gmail #2:  Mở email đến từ người gửi mà bạn muốn chặn > nhấn vào dấu 3 chấm phía bên phải so với địa

Xoa Thu Chua Doc 03 Min

Cách xóa tất cả email chưa đọc

Bước 1: Truy cập vào tài khoản Gmail của bạn. Bước 2: Tại ô tìm kiếm ở trên cùng, bạn nhập từ khóa in:unread. Bước 3: Nhấn Enter. Lúc này

Chatbox 03 Min

Cách mở chat box trong Gmail

#1. Bạn hãy truy cập vào tài khoản Gmail cá nhân của mình. #2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt  > Xem tất cả chế độ cài